Przydatne informacje

Z uwagi na złożność  problemów prawnych, ale i po to, by zapewnić możliwie najszerszą pomoc,

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistą z zakresu psychologii i psychoterapii. Dotyczy to w szczególności spraw rodzinnych: między małżonkami oraz  między rodzicami i dziećmi (sprawy o rozwód, separację, rozdzielność majątkową, podział  majątku, kontakty z dzieckiem, alimenty na dziecko, władzę rodzicielską, miejsce pobytu dziecka, bezprawne uprowadzenie dziecka poza kraj jego pobytu). Pomoc psychologa i konsultacje odbywają sie na terenie Polski i Wielkiej Brytanii.

Poniżej link do strony interentowej dotyczącej działania psychologa na terenie UK:

http://www.psycholog-bristol.co.uk