Zakres Usług
Podaje dłoń

Podaje dłoń

W przypadku firm Kancelaria oferuje między innymi stałą obsługę prawną oraz szkolenia.


W szczególności Kancelaria świadczy usługi w sprawach:

 • o zapłatę,
 • o odszkodowanie,
 • o podział majątku,
 • rozwodowych,
 • alimentacyjnych,
 • spadkowych,
 • z prawa pracy,
 • karnych.

Pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie ustnych porad prawnych na spotkaniu,
 • sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych dotyczących konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej,
 • negocjacje (w siedzibie kancelarii jak i poza nią), zawieranie ugód pozasądowych,
 • uczestnictwo i doradztwo przy czynnościach prawnych (np. zawieranie umowy kupna/sprzedaży nieruchomości)
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.