Dla przedsiębiorców
Firma

Firma

Przedsiębiorcom Kancelaria proponuje:

  • pomoc doraźną w sytuacji jednorazowej związanej z analizą prawną - ocena ryzyka działania pod kątem prawnym, pomoc w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania prawnego itp. - w formie ustnej porady prawnej, poprzedzonej analizą dokumentów, bądź sporządzenia opinii prawnej;
  • udział w czynnościach prawnych (kupno nieruchomości itp), gwarantujący prawidłowy przebieg czynności i zabezpieczenie interesów klienta;
  • szkolenia zamknięte, poprzedzone analizą i uwględniające konkretne potrzeby klienta, zapewniające wyeliminowanie popełnianych błędów i wypracowanie prawidłowych zachowań prawnych;
  • reprezentowanie w sprawach cywilnych oraz karnych;
  • stałą obsługę prawną - objęcie opieką prawną bieżącą działaność klienta - poprzez stałe dyżury u  klienta z wykorzystaniem wyżej wymienionych form pomocy.