Mediacja

Reprezentowanie interesu strony, satysfakcja klienta  -  postępowanie sądowe nie stawia tych celów na pierwszym miejscu.  Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, ale też dla własnej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy adwokat Martyna Maciejewska-Przyłucka przeszła odpowiednie szkolenie i zdobyła uprawnienia mediatora sądowego. Jest mediatorem stałym sądowym w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych. Prowadzi mediację pozasądową oraz sądową. Oznacza to, że klienci mogą zgłosić się do mediatora bez postępowania sądowego, ale również - jeśli już biorą udział w postępowaniu sądowym - w jego toku.

Stosunki międzyludzkie są dynamiczne i złożone. Występują w nich silne emocje, co często utrudnia komunikację w pracy, w domu, wśród znajomych. Na zachowanie i decyzje rodziny mają wpływ również normy społeczne, wyznawana wiara itp.

Mediacja służy ułatwieniu komunikacji w zaistniałej sytuacji konfliktu, kiedy strony nie umieją się same porozumieć i jedyną alternatywą ( w powszechnym odczuciu)  pozostaje droga sądowa.

Postępowanie sądowe rządzi sie specyficznymi regułami gry (język prawniczy różni się od potocznego, wymaga się dokonywania określonych czynności w określonym czasie, by udowodnić swoje prawa), a  strony ich nie znają. To powoduje, że strona przestaje panować nad procesem sądowym i musi skorzystać z usług fachowca, oddając rozstrzygnięcie swoich praw w ręce pełnomocników procesowych i sędziego.

Mediacja pozostawia pełnię władzy w rękach stron. To one decydują, co będzie się działo i jaki ma być tego efekt, a rozmowy prowadzi się przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej - Mediatora. Wprowadza on porządek rozmów, ułatwia nazwanie oczekiwań i ich przekazanie drugiej stronie.  Mediator reprezentuje obie strony, więc nie ma obawy, że któraś zostanie pokrzywdzona. W toku mediacji strony decydują, czy uwzględnią tylko przepisy prawa, czy też normy społeczne, obyczajowe, względy słuszności, własne odczucia -  przez to mogą rozwiązać konflikt zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, a nie tylko zgodnie z przepisami prawa, jak ma to miejsce w postępowaniu sądowym.